eerste graad

Bekijk hier onze schoolbrochure.

Alle leerlingen krijgen in het tweede jaar 25 uur algemene vorming.  Daarnaast kiezen ze voor een basisvorming van 5 uur.  De andere twee uren vullen we in met leerlab.

eerste graad

In het eerste jaar krijgt iedereen 27 uur algemene vorming. Daarnaast kies je voor een pakket van 5 uur. Onder de lessentabel meer uitleg over deze pakketten.

derde graad

Het studieaanbod van de derde graad binnen het Don Boscocollege kan u hier vinden. We voorzien een grote waaier aan diversiteit binnen onze lessen.

tweede graad

Het studieaanbod van de tweede graad binnen het Don Boscocollege kan u hier vinden. We voorzien een grote waaier aan diversiteit binnen onze lessen.

eerste graad

Het studieaanbod van de eerste graad binnen het Don Boscocollege kan u hier vinden. We voorzien een grote waaier aan diversiteit binnen onze lessen.