Vernieuwde eerste graad

eerste graad

Bekijk hier onze schoolbrochure voor schooljaar 2019-2020.

De maatschappij verandert razendsnel.  We leiden mensen op voor jobs die nu nog niet bestaan.  Ook ons onderwijs moet zich aan deze situatie aanpassen.

Ons pedagogisch project van Don Bosco biedt  hier houvast.  We voeden leerlingen op naar vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en zin.  Leerlingen nemen hierbij de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces in handen.  We vertrekken daarbij vanuit een dynamisch mensbeeld: 

We kijken met een positieve blik naar jongeren in de vaste overtuiging dat talenten zich kunnen ontwikkelen (growth mindset).  We geloven in het ABC-principe van de zelfdeterminatie: jongeren in hun kracht zetten (Autonomie), de verBondenheid met wat ze doen beklemtonen en de uitdagingen aan hun Competentie koppelen.  Daarbij kiezen we ervoor om hun leergoesting aan te wakkeren.  

Alle leerlingen krijgen in het eerste jaar 27 uur algemene vorming.  Daarnaast kiezen ze voor een pakket van 5 uur.  In elk keuzepakket zitten leerlab en talentuur.

In het ‘leerlab’ gaan de leerlingen met hun kennis en vaardigheden experimenteren. Ervaren hoe je door oefening iets leert en hoe je dit voldoening en vreugde geeft. We nemen hen mee in de mogelijkheden van IT, we leren hen goed plannen en organiseren, ze gaan zelfstandig of in groep aan de slag, we voorzien extra oefenkansen en verdieping, we zetten projecten op die hun blik verbreden, ze gaan samenwerken om van mekaar te leren met de leerkracht als aanmoedigende coach. Het leerlab wordt het hart van het leerproces: de leerlingen leren daar hun eigen leerproces in handen nemen met de tools die wij hen aanreiken en met de mogelijkheden die ze zelf aanbrengen.

Een 'talentuur' is een activiteit waar leerlingen uit verschillende mogelijkheden kunnen kiezen en zo kunnen ontdekken wat ze graag doen of wat ze verder willen ontwikkelen. De focus ligt op het doen en ervaren. Bezig zijn en ontdekken wat je goed kan, maken gelukkig. Je voelt je goed in je vel waardoor je zelfvertrouwen groeit. Iedereen heeft immers mogelijkheden en talenten. In het eerste jaar kies je voor twee 'talenten'.

De keuzepakketten voor het eerste jaar zijn:

KEUZEPAKKET LATIJN

Je kiest voor 4 uur Latijn en 1 uur leerlab 

In dit vak maak je kennis met de leefwereld van de Romeinen (vb de goden, de woning, vormen van ontspanning, het Forum Romanum…) en de Latijnse taal.

Aan de hand van Latijnse woordjes, taalstudie en Latijnse verhalen ontdek je een ander taalsysteem dan het onze: klassen, verbuigingen, naamvallen zullen niet langer als Chinees in de oren klinken… Om een Latijnse zin te ontcijferen moet je een ware speurneus zijn waarbij niets aan je aandacht ontsnapt!

Heb je interesse voor taal, cultuur en geschiedenis en heb je zin in een extra uitdaging, beschik je bovendien over een flinke dosis discipline en doorzettingskracht, dan is Latijn beslist een goede keuze voor jou!

KEUZEPAKKET STEM

Je kiest voor 2 uur STEM, 2 uur leerlab en 1 talentuur.  STEM wil je in de eerste plaats de relevantie van wetenschappen voor het oplossen van problemen in de wereld aantonen. 
Via realistische problemen zoals verkeerslichten regelen, een robot programmeren, ontziltingsmachines maken, een windmolen optimaliseren...komen de vier aspecten van STEM aan bod.

KEUZEPAKKET WISKUNDE PLUS
Je kiest voor 1 verdiepingsuur wiskunde, 3 uur leerlab en 1 talentuur.  In het uur wiskunde plus krijg je een aantal problemen voorgelegd die je met de geziene wiskunde en logisch nadenken kan oplossen. De problemen zijn realistisch. Je leert er in groep wiskundig nadenken om zo tot een correct resultaat te komen. Het uur heeft een projectmatige aanpak.

KEUZEPAKKET TAAL en CULTUUR
Je kiest voor 1 uur taal en cultuur, 3 uur leerlab en 1 talentuur.
In het uur taal en cultuur wordt ruimte gemaakt voor het belevingsaspect van de verschillende talen. Via tekst, film, muziek, toneel verdiep je je spelenderwijs in de talen. Het uur heeft een projectmatige aanpak..

KEUZEPAKKET ECONOMIE

Je kiest voor 1 verdiepingsuur economie, 3 uur leerlab en 1 talentuur.
n het uur economie vinden we ondernemerschap belangrijk. Je leert er via kleine projecten verantwoordelijkheid dragen. Op die manier vergroten we je economisch denken. Er is daarnaast plaats voor actualiteit en de impact ervan in de maatschappij...