Tweede jaar

eerste graad

Bekijk hier onze schoolbrochure.

Alle leerlingen krijgen in het tweede jaar 25 uur algemene vorming.  Daarnaast kiezen ze voor een basisvorming van 5 uur.  De andere twee uren vullen we in met leerlab.

In het ‘leerlab’ gaan de leerlingen met hun kennis en vaardigheden experimenteren. Ervaren hoe je door oefening iets leert en hoe je dit voldoening en vreugde geeft. We nemen hen mee in de mogelijkheden van IT, we leren hen goed plannen en organiseren, ze gaan zelfstandig of in groep aan de slag, we voorzien extra oefenkansen en verdieping, we zetten projecten op die hun blik verbreden, ze gaan samenwerken om van mekaar te leren met de leerkracht als aanmoedigende coach. Het leerlab wordt het hart van het leerproces: de leerlingen leren daar hun eigen leerproces in handen nemen met de tools die wij hen aanreiken en met de mogelijkheden die ze zelf aanbrengen.

Kies je voor 'klassieke talen' dan zijn er twee opties: Latijn, met 5 uur Latijn en twee uur leerlab, of Grieks-Latijn met 5 uur Latijn en 2 uur Grieks.

Middelbare school Don Bosco Kortrijk

Middelbare school Don Bosco Kortrijk