Tweede graad

tweede graad

Het Don Boscocollege is een ASO-school. Op deze pagina vind je welke richtingen en vakken je in de tweede graad kan volgen.

STUDIERICHTINGEN DERDE JAAR (21-22) - vierde jaar (22-23)

  1. economische wetenschappen
  2. humane wetenschappen
  3. Latijn
  4. moderne talen
  5. natuurwetenschappen.

STUDIERICHTINGEN VIERDE JAAR (21-22)

  1. Latijn / A of B
  2. Economie / A of B
  3. Humane wetenschappen
  4. Wetenschappen /zonder of met STEM

LESSENTABEL (32 LESTIJDEN) -
 

  ec A ec B Hum Lat A Lat B Wet

Wet met

STEM

  4 4 4 4 4 4 4
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1
biologie 1 1 1 1 1 2 2
chemie 1 1 1 1 1 2 2
fysica 1 1 1 1 1 2 1
STEM             3
economie 4 4          
Latijn       5 5    
cultuurwetenschappen     2        
gedragswetenschappen     3        
Duits 1 1 1 1 1 1 1
Engels 2 3 2 2 3 3 2
Frans 4 4 4 3 3 4 4
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2
godsdienst 2 2 2 2 2 2 2
informatica              
LO 2 2 2 2 2 2 2
MO 1 1 1 1 1 1 1
PO              
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4
wiskunde 5 4 4 5 4 5 5
project 1 1 1 1 1 1  
TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32

Projectwerk leert leerlingen in het vierde jaar een aantal basisvaardigheden aan rond omgaan met bronnen en digitale media.