Derde graad

derde graad

Het Don Boscocollege is een ASO-school. Op deze pagina vind je welke richtingen en vakken je in de derde graad kan volgen.

STUDIERICHTINGEN

 1. Economie-Moderne Talen
 2. Economie-Wetenschappen
 3. Economie-Wiskunde
 4. Latijn-Wetenschappen
 5. Latijn-Moderne Talen
 6. Latijn-Wiskunde
 7. Moderne Talen-Wetenschappen
 8. Wiskunde-Wetenschappen

LESSENTABEL (32 LESTIJDEN)

5de jaar EcMT EcWe EcWi L-MT LWe LWI MWe WW
esthetica 1 1 1 1 1 1 1 0
godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
aardrijkskunde 1 2 1 1 2 1 2 2
biologie   2 1   2 1 2 2
chemie   2 1   2 1 2 2
fysica   2 1   2 1 2 2
O&O               3
natuurwetenschappen 2     2        
Duits 3     3     3  
Engels 3 2 2 3 2 2 3 2
Frans 3 3 3 3 3 3 3 3
wiskunde 3/3+1 4 6* 3/3+1 4 6* 4 6*
Latijn       4 4 4    
economie 4 4 4          
project 2/1   2 2/1   2    
TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32 32

 

6de jaar EcMT EcWe EcWi L-MT LWe LWI MWe WW
esthetica 1   1 1   1   2/1
godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
biologie   1 1   1 1 1 1
chemie   2 1   2 1 2 2/1
fysica   2 1   2 1 2 2
O&O   3     3   3 3
natuurwetenschappen 2     2        
Duits 2     2     2  
Engels 3 2 2 3 2 2 3 2
Frans 4 3 3 4 3 3 4 3
wiskunde 3/3+1 4 6/8 3/3+1 4 6/8 4 6/8
Latijn       4 4 4    
economie 4 4 4          
project 2/1   2/0 2/1   2/0    
TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32 32
 • Leerlingen die kiezen voor extra wiskunde hebben in het zesde jaar 8 uur wiskunde.
 • Leerlingen die kiezen voor Latijn-wetenschappen, moderne talen-wetenschappen en economie-wetenschappen hebben in het 6de jaar 3 uur STEM-onderzoek en ontwerp.
 • Leerlingen die kiezen voor wetenschappen- wiskunde hebben in het 5de jaar 3 uur STEM-onderzoek en ontwerp en kiezen in het 6de jaar kiezen voor 3 uur STEM-onderzoek en ontwerp of voor 3 uur project.
 • Project Duits kan je kiezen als je economie-wiskunde, Latijn-wiskunde of wetenschappen-wiskunde volgt.