Geschiedenis

De geschiedenis van het Don Boscocollege kortrijk

Het Kortrijkse Don Boscocollege was oorspronkelijk een huis voor priester- en missionarisroepingen maar liet stilaan ook "gewone" humaniorastudenten toe. Iedereen was intern, weekends bestonden niet en de kerst-, paas- en grote vakanties waren kort.

Gestadige groei

Na een moeizame opstart en de harde oorlogsjaren, waarbij de school zelfs een tijdje vluchtelingenoord en veldlazaret van het Duitse leger was, kende de school een enorme groei in de jaren vijftig. De jaren zestig waren weer even moeilijk omdat de school op dat moment nog altijd alleen internaat was en dat ook moest blijven. Terwijl in andere scholen de leerlingen konden kiezen tussen meerdere afdelingen, waren ze hier beperkt tot één niet gemakkelijke afdeling, de Grieks-Latijnse. Bovendien waren er in Kortrijk heel wat colleges die allemaal naar hetzelfde publiek uitkeken. Met de start van een moderne afdeling en de Latijn-Wetenschappelijke en Wetenschappelijke B verdubbelde het aantal leerlingen en werd er gebouwd, verbouwd en verhuisd. In de jaren 60 werden de eerste lekenleraren toegelaten.

Rond het college werd in de volgende jaren een uitgebreide sportinfrastructuur aangelegd. Waar de eerste leerlingen in de jaren twintig aardappelen gingen rapen op de boerderij als ontspanning kon er nu basket, volleybal en voetbal gespeeld worden. Met een looppiste en een sporthal erbij werd de sportaccommodatie compleet.

Een modern college

In 1980 startte het "gemengd" onderwijs en kwamen de eerste meisjes op school, welgeteld 28 van de 133 eerstejaars. Ook hier speelde het Don Bosco college een pioniersrol, het was de eerste katholieke school in Kortrijk die gemengd onderwijs invoerde, tegen de inrichtende macht en het bisdom in.

In 1982 startte het VSO , gedaan met de vraag of je na de lagere school nu in het Latijn, moderne of technische moest starten. Iedereen kreeg nu Latijn en technische opvoeding en pas na het tweede jaar werd de definitieve keuze bepaald. Geen succes want in 1989 werd al overgeschakeld naar het huidige éénheidstype.
In 1987 sloot het internaat zijn deuren. Toch groeide de school als nooit tevoren, in 1995 telde de school 790 leerlingen .

Ook vandaag is Don Bosco nog steeds populair, elke dag komen 900 leerlingen lessen volgen om er in de geest van Don Bosco tot creatieve persoonlijkheden op te groeien.

Middelbare school Don Bosco Kortrijk