medewerkers

Onze school werkt samen met het CLB te Kortrijk. Wekelijks is er een cel leerlingenbegeleiding die zich buigt over (emotionele) problemen bij leerlingen.

wij helpen je op weg !

CLB, graadcoördinatoren en klassenleraars maken leerlingen uit het 2de jaar en 4de jaar wegwijs in de studiekeuzemogelijkheden van het secundair onderwijs.

wat is leren leren?

Leren moet je leren. Er is een uitgewerkte ‘leer-lijn’ van het eerste tot het zesde jaar. We helpen leerlingen in hun groei tot zelfstandig leren.

maandag - dinsdag - donderdag

Dit vindt plaats na schooltijd, van 16 tot 17 uur.

Onze visie

Leerlingenbegeleiding kan voor uw zoon of dochter een ideale ondersteuning zijn. Het Don Boscocollege begeleid dan ook elke leerling persoonlijk.

Onze visie

Onze middelbare school staat garant voor gelijke kansen voor elk individu. Begeleiding bij leerstoornissen of ontwikkelingsstoornissen gebeurd persoonlijk.

onze klassenraad

Wekelijks komen de leraren samen in een "begeleidende klassenraad". Tijdens deze klassenraad worden de attitudes en leerresultaten van de leerlingen besproken.