leren leren

wat is leren leren?

Leren moet je leren. Er is een uitgewerkte ‘leer-lijn’ van het eerste tot het zesde jaar. We helpen leerlingen in hun groei tot zelfstandig leren zodat ze na het zesde jaar klaar zijn voor het hoger onderwijs. Zo bereidt projectwerk leerlingen voor op zelfstandig teamwerk.