14 september

Uw zoon of dochter is op 1 september gestart in onze school. We hopen dat de eerste dagen meegevallen zijn. U bent ongetwijfeld benieuwd over hoe het er op onze school aan toe gaat. Daarom nodigen we u graag uit naar onze infoavond op 14 september.

9 en 10 september
Middelbare school Don Bosco Kortrijk

Don Bosco LEVENSLOOPt op 9 en 10 september 2017 aan de Lange Munte, Kortrijk.
Heeft u zin om mee te lopen of wandelen? Registreer u op www.levensloop.be/teams/don-boscocollege. De inschrijving kost 10 euro maar gaat integraal naar de Stichting Tegen Kanker! DOEN!!!”

Ook alle supporters zijn welkom!

start schooljaar
Middelbare school Don Bosco Kortrijk

Deze week krijgen alle leerlingen de 'vlotte start' in de bus.  Daarin staat alle praktische info voor de start van het schooljaar.

Noteer nu alvast:

  • dinsdag 29 augustus: afhalen boeken (voor eerstejaars)
  • donderdag 31  augustus: nieuwe leerlingen van 2-3-4-5 en 6 worden op school verwacht voor een kennismaking en rondleiding.
  • vrijdag 1 september: we vliegen erin!

De school blijft ondertussen elke werdag open van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 17.30 uur.

voor nieuwe leerlingen
Middelbare school Don Bosco Kortrijk

INLICHTINGEN / INSCHRIJVINGEN

Kom langs tijdens de openschooldag op zaterdag 6 mei tussen 13.30  en 18 uur en/of op de infoavond op dinsdag 25 april om 19 uur.
Spring binnen op een weekdag tijdens de kantooruren.
Bezoek onze website voor meer informatie.
Maak een afspraak op 056 26 50 50 of mail naar:

7 maart - 19 en 20 uur

Alle tweedes maken op het einde van dit schooljaar een keuze voor een studierichting in de tweede graad. Die keuze vormt een belangrijke tussenschakel in de verdere studieloopbaan. U speelt als ouder een belangrijke rol in dit keuzeproces. We informeren u graag op onze infoavond op school op dinsdag 7 maart.
 

21 februari - 20.00 uur

Uw zoon/dochter maakt op het einde van dit schooljaar een keuze voor een  studierichting in de derde graad. De keuze vormt een belangrijke tussenschakel in de verdere studieloopbaan. Wij willen als school dit proces helpen begeleiden. 

Aangezien u als ouder(s) een belangrijke rol speelt in dit keuzeproces, nodigen we u uit voor de infoavond die plaats vindt in de school op dinsdag 21 februari om 20 uur in de Emmaüszaal.

4 februari - 20.00 uur - OC Aalbeke
Middelbare school Don Bosco Kortrijk

Leerlingen van de derde graad brengen voor u: SOFOKLES in een regie van Lieven Muylle, Matthijs Roets en Bram Van Beneden.

OC Aalbeke - zaterdag 4  februari  - 20.00 uur

31 januari - 20 uur

WUK?!   VERBINDENDE COMMUNICATIE @ HOME

met Annelien Jonckheere

dinsdag 31 januari om 20.00 u. in de Emmaüszaal

 

Optimaal communiceren met tieners, hoe doe je dat eigenlijk? En is dat anders als je geen traditioneel gezin vormt met je kinderen?  

Kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie zijn we op school op dinsdag 27 december en vrijdag 6 januari van 14 uur tot 17.30 uur.

We zijn doorlopend via email bereikbaar: info@donboscokortrijk.be

Kerst

We wensen alle leerlingen heel veel succes in de komende examens.

Houd de moed erin!

Pagina's