OC Aalbeke - zaterdag 2 februari - 20.00 uur

Na de dood van zijn geliefde raakt keizer Gaius wat op de dool. In zijn zoektocht naar de zin van zijn bestaan, ontpopt hij zich tot de onberekenbare keizer Caligula. Om een eind te maken aan zijn schrikbewind, smeden de slachtoffers van zijn wrede spelletjes een moordcomplot. Maar misschien is net dat wat Caligula wil... Een verhaal dat niet alleen een aanklacht is tegen dictatuur en machtsmisbruik, maar ook durft in te gaan op de grote levensvragen die ons allemaal bezighouden.

1 februari - eetzaal - 20.00 u.

De ouderraad nodigt u uit op haar tweede 'oudercafé'.  Ouders ontmoeten ouders in een gezellige sfeer en praten wat bij tijdens het nuttigen van een natje en een droogje.  Alle ouders daarheen!  Gratis inkom!

1 februari

Januari is in Don Boscoscholen een belangrijke maand, want op 31 januari is het de feestdag van hun stichter, Jan -Giovanni- Bosco.
Naar jarenlange traditie staat het „Don Boscofeest‟ gepland op de vrijdag het dichtst bij 31 januari. Dit jaar vrijdag 1 februari. We willen op het Don Boscofeest inzetten op verbondenheid, sfeer en gezelligheid.

18-19-20 januari

We nodigen u vriendelijk uit op ons 37ste mosselfeest op vrijdag 18, zaterdag 19 januari om 19 uur en
op zondag 20 januari om 12 uur.
Inschrijven kan tot en met 13 januari 2019 (of tot zolang er plaatsen beschikbaar zijn) via: mosselfeest.donboscokortrijk.be of  via: 056 26 50 54 vanaf 7 januari
 

vakantie

We wensen u een zalig kerstfeest en voorspoedig nieuwjaar.

De school is open op vrijdag 4 januari in de namiddag.

U kan ons tijdens de kerstvakantie bereiken op info@donboscokortrijk.be

24 november

Jaarlijks vinden de salesiaanse spelen plaats.  Jongeren van Don Boscoscholen vanuit Europa houden dan hun 'olympische spelen'.

Om onze ploeg te ondersteunen organiseren we een spaghettiavond.  Vanaf 18 uur in de eetzaal.

16 november - vanaf 19.30 uur in de eetzaal

De spellenavond is elk jaar opnieuw een hoogtepunt op de schoolkalender. Je kunt er niet alleen nieuwe gezelschapsspelen leren kennen, het is even goed een prima gelegenheid om andere ouders, leerlingen en leerkrachten in een zeer gezellige sfeer te ontmoeten. 
De spellen worden helder uitgelegd door de enthousiaste medewerkers van spellenclub Incognito uit Waregem. Geen paniek… ook wie liever gewoon een kaartje legt, is van harte welkom.

15 november - 20 uur - Emmaüszaal - gratis inkom

De ouderraad nodigt u uit op de thema-avond met prof. Depreitere.  Bart Depreitere is neurochirurg en staat bekend als groot pleitbezorger van de fietshelm.  Een fietshelm dragen is volgens hem de enige manier om te zorgen dat je bij een val geen hersenletsel oploopt.  Vergelijk het met de autogordel of airbag.  Een kwestie van gezond verstand.  Inschrijven door een mailtje te sturen naar: ouderraad@donboscokortrjk.be 

23 oktober - 20 uur

We organiseren op onze school een informatieavond voor ouders i.v.m. de bachelor-master-structuur op dinsdag 23 oktober om 20.00 uur in de Emmaüszaal.

Parkeren kan op de speelplaats van de tweede graad.

19 oktober 2018

Het eerste oudercontact vindt plaats op 19 oktober.  

1-2-3-4: eetzaal

5-6: openleercentrum

Pagina's