Komende activiteiten

Comenius-project: GEEP
Middelbare school Don Bosco Kortrijk

In het kader van het Comenius-project GEEP (Green European Eco Project) reizen 4 leerlingen van het 5e jaar en 3 leerkrachten naar de school Varbla Põhikool in Estland. Daar ontmoeten ze de leerlingen en leerkrachten van de andere partnerscholen uit Cyprus, Polen, Hongarije, Portugal, Spanje, Duitsland en Turkije. De leerlingen zullen er debatteren over ecologische thema's.

voor ouders van nieuwe leerlingen

Op 10 september is er een infoavond voor de ouders van nieuwe leerlingen.

Ouders van leerlingen uit 1A, 1B en 1C en nieuwe derdes, vierdes, vijfdes en zesdes worden verwacht om 19.00 uur.  Ouders van leerlingen uit  1D, 1E, 1F, 1G en nieuwe tweedes, vijworden verwacht om 20.00 uur.  De infoavond vindt plaats in de Emmaüszaal.  U kunt parkeren op de speelplaats.

1 september 2013

We heten u welkom op de vernieuwde website van het Don Boscocollege Kortrijk.
Vanaf 1 september prijkt ons nieuw logo op al onze communicatie.
De nieuwe huisstijl is een bewuste keuze om ons uniek verhaal beter in de kijker te zetten.

Pagina's