Informatie betreffende de school, activiteiten, reglementen,...

2019-2020

Don Bosco College Kortrijk zorgt voor een degelijke structuur in de student zijn aanwezigheid. Een helder overzicht voor ouder als student is altijd handig.

2019 - 2020

Goede afspraken maken goede vrienden, in het middelbaar onderwijs is dit niet anders. Daarom hebben we een duidelijk schoolreglement opgesteld.

2019 - 2020

Directie

Tuur OTTEVAERE -  Betty DE BUCK  - Heidi STAELENS

Graadcoördinatoren

· Eerste graad - Ignace TANGHE

· Tweede graad - Frank LEJAEGERE

· Derde graad - Matthijs ROETS

Zorgcoördinatoren

Greet BEKAERT - Bram VAN BENEDEN - Steven VERHAMME - Anouk AMEYE

Secretariaat

onze gegevens

Contacteer onze middelbare school telefonisch via +32 (0)56 26 50 50, kom eens langs of stuur een e-mail naar info@donboscokortrijk.be voor meer informatie.

onze missie

Don Bosco College Kortijk staat als middelbare school voor kwaliteitsonderwijs. Opleiden van hartelijke en verantwoordelijke leerlingen is prioritair voor ons.

Pagina's