Informatie betreffende de school, activiteiten, reglementen,...

2021-2022

Don Bosco College Kortrijk zorgt voor een degelijke structuur in de student zijn aanwezigheid. Een helder overzicht voor ouder als student is altijd handig.

2021-2022

Goede afspraken maken goede vrienden, in het middelbaar onderwijs is dit niet anders. Daarom hebben we een duidelijk schoolreglement opgesteld.

2021-2022

Directie

Tuur OTTEVAERE -  Ignace TANGHE

Graadcoördinatoren

· Eerste graad - Anouk AMEYE

· Tweede graad - Frank LEJAEGERE

· Derde graad - Nadine PLOVIE

Zorgcoördinatoren

Greet BEKAERT - Bram VAN BENEDEN - Steven VERHAMME - Heidi STAELENS - Charlotte BEYST

Secretariaat

onze gegevens

Contacteer onze middelbare school telefonisch via +32 (0)56 26 50 50, kom eens langs of stuur een e-mail naar info@donboscokortrijk.be voor meer informatie.

onze missie

Don Bosco College Kortijk staat als middelbare school voor kwaliteitsonderwijs. Opleiden van hartelijke en verantwoordelijke leerlingen is prioritair voor ons.

Pagina's