Schoolteam

2016 - 2017

Directie

Tuur OTTEVAERE -  Betty DE BUCK  - Heidi STAELENS

Graadcoördinatoren

· Eerste graad - Ignace TANGHE

· Tweede graad - Frank LEJAEGERE

· Derde graad - Matthijs ROETS

Zorgcoördinatoren

Greet BEKAERT - Bram VAN BENEDEN - Steven VERHAMME

Secretariaat

· verantwoordelijke lockers - Magalie DELEMAR

· verantwoordelijke leerlingenrekeningen - Nicole VANDEN BERGHE

· verantwoordelijke maaltijden - Sabine LACHAT

· verantwoordelijke drukkerij - Magalie DELEMAR

· verantwoordelijke OLC en avondstudie - Johan DUTRY