Praktische info

2021-2022

Dagindeling

De dagindeling ziet er als volgt uit:

Eerstes en tweede graad

 

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

8.20 u.

morgenwoordje

morgenwoordje

morgenwoordje

morgenwoordje

morgenwoordje

8.30 u.-10.10 u.

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

10.10 u.-10.25 u.

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

10.25 u.-12.05 u.

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

12.05 u.-13.15 u.

Middagpauze

Middagpauze

 

Middagpauze

Middagpauze

13.15 u.-14.55 u.

5de en 6de lesuur

5de en 6de lesuur

5de en 6de lesuur

5de en 6de lesuur

14.55 u.-15.10 u.

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

15.10 u.-16.00 u.

7de lesuur

7de lesuur

7de lesuur

7de lesuur

Tweedes

 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

8.20 u.

morgenwoordje

morgenwoordje

morgenwoordje

morgenwoordje

morgenwoordje

8.30 u.-10.10 u.

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

10.10 u.-10.25 u.

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

10.25 u.-11.15 u.

3de lesuur

3de lesuur

3de lesuur

3de lesuur

3de lesuur

11.15 u.-12.05u.

Middagpauze

Middagpauze

4de uur

Middagpauze

Middagpauze

12.10 u-13:00 u.

4de lesuur

4de lesuur

 

4de lesuur

4de lesuur

13.00 u.-13:15 u.

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

13.15 u-14.55 u

5de en 6de lesuur

5de en 6de lesuur 5de en 6de lesuur 5de en 6de lesuur
14.55 u-15.10 u Pauze Pauze Pauze

Pauze

15.10 u-16.00 u 7de lesuur 7de lesuur 7de lesuur 7de lesuur

derde graad

 

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

8.20 u.

morgenwoordje

morgenwoordje

morgenwoordje

morgenwoordje

morgenwoordje

8.30 u.-10.10 u.

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

10.10 u.-10.25 u.

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

10.25 u.-12.05 u.

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

12.05 u.-12.10 u.

Pauze

Pauze

 

Pauze

Pauze

12.10 u.-13.00 u.

5de lesuur

5de lesuur

5de lesuur

5de lesuur

13.00 u.-13.15 u.

Middagpauze

Middagpauze

Middagpauze

Middagpauze

13.15 u.-14.05 u.

14.05 u.-14.55 u.

6de lesuur

6de lesuur

6de lesuur

6de lesuur

14.55 u.-15.10 u.

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

15.10 u.-16.00 u.

7de lesuur

7de lesuur

7de lesuur

7de lesuur

 

Maaltijden
Leerlingen kunnen ’s middags thuis of op school eten.  Op school kunnen ze kiezen uit een warme maaltijd, een belegd broodje of ze kunnen een eigen lunchpakket meebrengen.

Lockers
Elke leerling op school krijgt een locker om schoolboeken of laptop in op te bergen. De sleutels worden de eerste schoolweek verdeeld.

Infomomenten en oudercontacten
In totaal zijn er 4 oudercontacten voorzien (eind oktober, december, Pasen, juni). Onze school heeft de traditie dat ouders het rapport komen afhalen. Zij schrijven hiervoor in. De klassenleraars ontvangen de ouders. Ouders hebben ook de mogelijkheid om contact met vakleraren aan te vragen

Boeken
Elke leerling ontvangt een volledig pakket boeken bij het begin van het schooljaar van de klassenleraar. Dit pakket  bevat zowel de huurboeken als de koopboeken.  Alles wordt verrekend via de schoolrekening.

Laptop
Elke leerling krijgt van de school een laptop ter beschikking. De laptop blijft eigendom van de school maar mag gebruikt worden zolang men hier school loopt.

Avondstudie
Elke avond, behalve op woensdag en vrijdag, is er studiegelegenheid tot 17.00 u. of 18.00 u. voor de 1ste en 2de  graad.  Bij afwezigheid moet het leerlingensecretariaat op de hoogte worden gebracht met een briefje van de ouders. De inschrijving kan met de (half-)trimestervakantie gewijzigd worden.

Leerlingen van de 3de graad kunnen op vrijblijvende basis studie volgen: aanwezigheden worden niet opgevolgd, tenzij op expliciete vraag van de ouders.