Praktische info

2019-2020

Dagindeling

De dagindeling ziet er als volgt uit:

 

Eerste en tweede graad

 

 

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

8.20 u.

morgenwoordje

morgenwoordje

morgenwoordje

morgenwoordje

morgenwoordje

8.30 u.-10.10 u.

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

10.10 u.-10.25 u.

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

10.25 u.-12.05 u.

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

12.05 u.-13.15 u.

Middagpauze

Middagpauze

 

Middagpauze

Middagpauze

13.15 u.-14.55 u.

5de en 6de lesuur

5de en 6de lesuur

5de en 6de lesuur

5de en 6de lesuur

14.55 u.-15.10 u.

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

15.10 u.-16.00 u.

7de lesuur

7de lesuur

7de lesuur

7de lesuur

 

derde graad

 

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

8.20 u.

morgenwoordje

morgenwoordje

morgenwoordje

morgenwoordje

morgenwoordje

8.30 u.-10.10 u.

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

1ste en 2de lesuur

10.10 u.-10.25 u.

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

10.25 u.-12.05 u.

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

3de en 4de lesuur

12.05 u.-12.10 u.

Pauze

Pauze

 

Pauze

Pauze

12.10 u.-13.00 u.

5de lesuur

5de lesuur

5de lesuur

5de lesuur

13.00 u.-13.15 u.

Middagpauze

Middagpauze

Middagpauze

Middagpauze

13.15 u.-14.05 u.

14.05 u.-14.55 u.

6de lesuur

6de lesuur

6de lesuur

6de lesuur

14.55 u.-15.10 u.

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

15.10 u.-16.00 u.

7de lesuur

7de lesuur

7de lesuur

7de lesuur

 

Maaltijden

Leerlingen kunnen ’s middags thuis of op school eten.  Op school kunnen ze kiezen uit een warme maaltijd, een belegd broodje of ze kunnen een eigen lunchpakket meebrengen.
 

Lockers

Om nodeloos gesleur met boekentassen te vermijden, kunnen leerlingen op school een kastje (locker) huren.
Vanaf  de tweede week van het schooljaar worden de kastjes toegewezen en worden de sleutels aan de leerlingen bezorgd.

Infomomenten en oudercontacten
In totaal zijn er 4 oudercontacten voorzien (eind oktober, december, Pasen, juni). Onze school heeft de traditie dat ouders het rapport komen afhalen. Zij schrijven hiervoor in. De klassenleraars ontvangen de ouders. Ouders hebben ook de mogelijkheid om contact met vakleraren aan te vragen

Boeken

Elke leerling ontvangt een volledig pakket boeken bij het begin van het schooljaar van de klassenleraar. Dit pakket  bevat zowel de huurboeken als de koopboeken.  Alles wordt verrekend via de schoolrekening.

Avondstudie

Elke avond, behalve op woensdag en vrijdag, is er studiegelegenheid tot 17.00 u. of 18.00 u. voor de 1ste  en 2de  graad.  Bij afwezigheid moet het leerlingensecretariaat op de hoogte worden gebracht met een briefje van de ouders. De inschrijving kan met de (half-)trimestervakantie gewijzigd worden.

Leerlingen van de 3de graad kunnen op vrijblijvende basis studie volgen: aanwezigheden worden niet opgevolgd, tenzij op expliciete vraag van de ouders.