Thema-avond GAMEN

20 maart - 19.30 uur

Gamen: vloek of zegen?

DINSDAG 20 MAART 2018 OM 19.30 U. IN DE EMMAÜSZAAL

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar: ouderraad@donboscokortrijk.be
Tijdens deze thema-avond bieden we je een blik op de virtuele wereld van het gamen. Je maakt kennis met de soorten games, je verneemt hoe games zich ontwikkeld hebben tot wat ze van-daag zijn en of de vele, vaak negatieve, verhalen over gamen nu eigenlijk waar zijn. We staan stil bij het verslavende effect van gamen: vanaf wanneer spreken we van een probleem? Daar-naast krijg je ook tips over hoe je in je gezin kunt omgaan met games. Monitoring en het maken van goede regels en afspraken zijn hierbij essentieel.
Deze boeiende en interactieve thema-avond wordt begeleid door Olivia da Silva Lemos en Katrien Hallewaert van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Largo. Vanuit hun dag-dagelijkse praktijk hebben zij een klare kijk op deze thematiek. Zij brengen een aan opvoedings-ondersteunende tips mee en nemen ruimschoots de tijd om op alle mogelijke vragen te antwoor-den.
Deze thema-avond wordt gratis aangeboden door de ouderraad.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt!