SOLIDARITEITSACTIE

vastentijd

Vrijdag 26 februari: sober maal

Vrijdag 26 februari: quiz

Woensdag 2 maart: solidariteitstocht

Dit jaar werken we voor Tout Debout Togo, Broederlijk Delen en VIA DON BOSCO