SEI-dag en Jubelparkexcursie

22 oktober

SEI-dag en Jubelparkexcursie voor tweedes

SEI-dag: Op dinsdag 22 oktober brengen de leerlingen van het 2e jaar Moderne Wetenschappen een bezoek aan de stad Kortrijk.

De leerlingen brengen een bezoek aan een financiële instelling: de verschillende mogelijkheden van betalen met de daarbij horende documenten, de bankdiensten, internetbankieren, een bezoek aan de saferuimte, … komen hier aan bod.
Ze bezoeken ook het stadhuis en krijgen uitleg over de werking van de verschillende overheden, over hoe de overheid aan geld komt en hoe dat geld wordt besteed. Aansluitend wordt er in de gemeenteraadszaal een toelichting gegeven over de werking van de gemeente, de plaats van een gemeente in een ruimer kader als Vlaanderen, België en Europa.

 

Jubelparkexcursie: Op dinsdag 22 oktober is er voor de leerlingen van het tweede jaar Latijn (klas 2A - 2B) een didactische excursie naar de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (Jubelpark).

Onder leiding van ervaren gidsen brengen we er een bezoek aan de permanente tentoonstelling in verband met Rome en de Gallo-Romeinen. Hoe Rome van een dorp langs de Tiber uitgroeide tot een stad die de wereld van toen domineerde, wordt levendig in beeld gebracht door een indrukwekkende maquette van de stad zoals die er uitzag in de 4de eeuw. Prachtige mozaïeken, kleurrijke fresco’s en nog veel meer maken deel uit van de rijke   collecties waarover het museum beschikt. Verder wordt aan de hand van allerlei gebruiksvoorwerpen de Romeinse invloed duidelijk in onze gewesten, Gallia Belgica: een hypocaustum uit een villa rustica, het luxe-aardewerk (terra sigillata), mijlpalen en een itinerarium, munten, glaswerk…

Deze ontdekkingsreis door het verre verleden van de Romeinen vormt een heel boeiende aanvulling bij de lessen geschiedenis en antieke cultuur in het tweede jaar.