parascolaire dagen

laatste week van september

De laatste week van september schrappen we voor een aantal dagen de lessen en zetten we in op preventie, sport en groepsbevorderende activiteiten.

programma (klik op de titel)

eerstes leren leren, sportdag, biotoopstudie
tweedes sportdag, preventie gameverslaving, over pesten en een klasspel
derdes preventiedag
vierdes tweedaagse in het teken van herdenking WOI en groepscohesie
vijfdes sportdag en klasdag
zesdes sportdag en bezinningsactiviteit