Oudercontact

23 oktober

Op 23 oktober krijgen de leerlingen een eerste rapport en is er een oudercontact.

Eerste graad zit in de eetzaal.

Tweede graad zit in de Emmaüszaal.

Derde graad zit in het OLC.

Via uw zoon of dochter verneemt u het tijdstip.