OPENSCHOOLDAG en INFOAVONDEN

12 maart - 30 april - 4 mei

Wilt u meer weten over onze school?  Er zijn infoavonden op dinsdag 12 maart en dinsdag 30 april telkens om 19.00 uur.  Liefst aanmelden met hoeveel personen je komt via info@donboscokortrijk.be.

Openschooldag: zaterdag 4 mei van 13.30  tot 18.00 uur