Leren leren

dinsdag 1 oktober

Ignace Tanghe gaat in een zeer heldere stijl in op de meest pertinente aspecten van 'leren leren'.  Als leerkracht en als coördinator staat Ignace zeer dicht bij de dagelijkse realiteit. Deze thema-avond is alleen bestemd voor ouders van leerlingen van het eerste jaar.. De toegang is gratis, maar u dient zich wel in te schrijven door een mailtje te sturen naar ouderraad@donboscokortrijk.be
De info wordt gegeven in de Emmaüszaal. U kan de wagen parkeren op de speelplaats van de derde graad of op de parking voor de school .