Inleefreis naar Peru

21 december tot 5 januari

Tijdens de kerstvakantie gaan vier van onze zesdejaars - Kato, Pieter, Paulien, Eline – en leerkracht Annie Vermeersch naar Peru om van nabij de werking te leren kennen van enkele partnerorganisaties die door Broederlijk Delen en VIA Don Bosco ondersteund worden en die lokale groepen helpen op eigen kracht een betere toekomst uit te bouwen. Samen met jongeren van drie andere scholen zullen ze ervaringen uitwisselen en activiteiten opzetten met Peruaanse jongeren en ook enkele dagen samenleven in hun familie of dorpsgemeenschap. 
 volg ons op fb.com/vamosaperu-inleefreis2014