infoavond studiekeuze voor ouders vierdejaars

21 februari - 20.00 uur

Uw zoon/dochter maakt op het einde van dit schooljaar een keuze voor een  studierichting in de derde graad. De keuze vormt een belangrijke tussenschakel in de verdere studieloopbaan. Wij willen als school dit proces helpen begeleiden. 

Aangezien u als ouder(s) een belangrijke rol speelt in dit keuzeproces, nodigen we u uit voor de infoavond die plaats vindt in de school op dinsdag 21 februari om 20 uur in de Emmaüszaal.