Infoavond

voor ouders van nieuwe leerlingen

Op 10 september is er een infoavond voor de ouders van nieuwe leerlingen.

Ouders van leerlingen uit 1A, 1B en 1C en nieuwe derdes, vierdes, vijfdes en zesdes worden verwacht om 19.00 uur.  Ouders van leerlingen uit  1D, 1E, 1F, 1G en nieuwe tweedes, vijworden verwacht om 20.00 uur.  De infoavond vindt plaats in de Emmaüszaal.  U kunt parkeren op de speelplaats.

Directie, graadcoördinator en ouderraad zullen informatie geven, u maakt kennis met de klassenlera(a)r(en) en de klas.  Uiteraard is er ook de mogelijkheid om nadien vragen te stellen aan directie, graadcoördinatoren of zorgcoördinator in de eetzaal waar we u een drankje aanbieden. 

Als u hier klikt, vindt u het filmpje van op de infoavond.