Gratis reanimatieles

6 juni - 19 uur

Voor alle geïnteresseerden: personeel, leerlingen, ouders, buren, familie…  Op woensdag 6 juni gaat in de sporthal van 19.00u. tot 20.00u. een gratis initiatieles REANIMATIE door.  Wat mag je verwachten?  Je krijgt er een stukje theorie over reanimeren en de werking van de AED en daarna kan je de reanimatietechniek inoefenen.

Wanneer je komt, moet je wel inschrijven op volgende website: www.mijnhartritme.be: bij ‘leer gratis reanimeren in je buurt ---≥ gratis infosessies en initiatie ---≥ West-Vlaanderen ---≥ Don Boscocollege Kortrijk