CORONA

maatregelen

Via smartschool werden ouders en leerlingen ingelicht over de genomen maatregelen.  De school is niet toegankelijk voor externen.  

Leerlingen kunnen aanbellen om boeken te komen ophalen.  We zijn er elke weekdag tussen 8 en 16 uur, behalve op woensdag waar we om 12 uur sluiten.  Leerlingen die niet thuis kunnen worden opgevangen, kunnen op school terecht.