Bereikbaar tijdens de kerstvakantie

23 december

We zijn bereikbaar tijdens de kerstvakantie via email: info@donboscokortrijk.be

Op 23 december zijn we op school van 14 tot 17 uur.