Leerlingenraad

De werking

Elke graad heeft zijn eigen leerlingenraad met zijn eigen werking. Iederen kan deel uitmaken van de leerlingenraad, maar we proberen wel van elke klas een vertegenwoordiger te hebben. De leerlingenraad organiseert niet alleen activiteiten voor de eigen graad, er wordt ook werk gemaakt van echte inspraak. Er is regelmatig overleg met de directie.