Europese projecten

De werking

In 2013-2014 deed onze school mee aan een Comeniusproject: GEEP (Green European Eco Project).  Vijfentwintig leerlingen engageerden zich om rond 10 ecologische thema’s te werken.  Tot eind 2014 stonden in totaal 6 ontmoetingen centraal tussen de deelnemende landen: Cyprus, Hongarije, Duitsland, Estland, Polen, Portugal, Spanje, Turkije en België.

In 2015-2016 was er opnieuw  een Europees project met als invalshoeken STEM, evalueren en moderne didactiek (duurzaam leren).  Dit resulteerde in de "O&O"-module in de derde graad STEM.

In 2018-2019 tekenen we opnieuw in eern Europees project rond onderwijsvernieuwing.

In 2019-2020 lopen er twee Europese projecten: voor leraren èn voor  leerlingen.

Jaarlijks zijn er e-twinning projecten.

eTwinning

In eTwinning werken leerlingen samen met buitenlandse partnerschool rond een thema . De leerlingen hebben een actieve rol, gaan interactie aan, onderzoeken, nemen besluiten, respecteren elkaar en leren vaardigheden van de 21e eeuw. 

eTwinning brengt een Europees project in de lessen.

Wat is eTwinning   https://youtu.be/DEymCXSFunQ

Project op school

https://live.etwinning.net/projects/project/198652

https://www.etwinning.be/vlaanderen/nl/inspiratie/praktijkvoorbeelden/a_breath_of_fresh_air/353

 

https://live.etwinning.net/projects/project/183122

 

https://www.etwinning.be/vlaanderen/nl/home