Europese projecten

De werking

In 2013-2014 deed onze school mee aan een Comeniusproject: GEEP (Green European Eco Project).  Vijfentwintig leerlingen engageerden zich om rond 10 ecologische thema’s te werken.  Tot eind 2014 stonden in totaal 6 ontmoetingen centraal tussen de deelnemende landen: Cyprus, Hongarije, Duitsland, Estland, Polen, Portugal, Spanje, Turkije en België.

In 2015-2016 was er opnieuw  een Europees project met als invalshoeken STEM, evalueren en moderne didactiek (duurzaam leren).  Dit resulteerde in de "O&O"-module in de derde graad STEM.

In 2018-2019 tekenen we opnieuw in eern Europees project rond onderwijsvernieuwing.

In 2019-2020 lopen er twee Europese projecten: voor leraren èn voor  leerlingen.

Jaarlijks zijn er e-twinning projecten.