Morgenwoordjes

pastorale groep

Op onze school starten de lessen om 08.30 u. maar de leerlingen worden om 08.20 u. op school verwacht. Dit kort moment vóór de lessen wordt gebruikt om samen even stil te staan bij een actueel gebeuren of een thema dat sterk leeft bij onze leerlingen. Deze korte bezinning krijgt op school de naam morgenwoordje.

Tijdens dit moment worden ook belangrijke mededelingen per graad doorgegeven.